Belangrijke mededelingen nieuw seizoen 2020/2021!

Belangrijke mededelingen nieuw seizoen 2020/2021!

Beste leden van de WHVB,

Hier weer een positief voetbal bericht namens het bestuur van de WHVB. Allereerst hoop ik dat jullie de Corona tijd tot nu toe gezond zijn doorgekomen en net als wij na de afgelopen maanden weer uitkijken naar een eerste wedstrijd zaalvoetbal!

Graag nemen we jullie even mee in een aantal belangrijke zaken voor het nieuwe seizoen, waarbij als uitgangspunt natuurlijk geldt de regelgeving vanuit de overheid.

HZVO update
Op 25 juni j.l. heeft een belangrijke HZVO vergadering plaats gevonden, die het voortbestaan van het zaalvoetbal in Den Helder heeft bepaald. Door het wegvallen van een aantal bestuursleden dit jaar binnen het bestuur van de HZVO stond er grote druk op een oplossing om het voetballen veilig te stellen. Samen met de overige verenigingen hebben gesprekken voorafgaande aan het overleg van 25 juni plaats gevonden waarin duidelijk is uitgesproken de HZVO te steunen. Door het uitspreken van deze steun en het overnemen van diverse taken van het bestuur kan het voetbalseizoen 2020-2021 van start gaan.

Teams nieuwe seizoen
Door diverse mutaties stappen we het nieuwe seizoen met 7 teams op het veld. Jur Oele heeft hiervoor de teamindelingen inmiddels aangeleverd. De teamindelingen zijn op de website te zien.

Aanvang nieuwe seizoen
Het nieuwe voetbalseizoen zal 4 september aanvangen met de Bekerfinale en op 7 september aanstaande met de start van de competitie 2020-2021.

Vacature sponsoring en feestcommissie
Binnen het bestuur van de WHVB is er een vacature ontstaan voor de Sponsor en Feestcommissie. Na een jarenlange tomeloze inzet en fijne betrokkenheid bij onze club, heeft Jord Houtkooper aangegeven zijn tijd anders in te willen delen en daardoor onvoldoende tijd aan zijn taken voor de commissie te kunnen besteden. Via deze weg willen we Jord hartelijk danken voor zijn belangrijke inzet voor de WHVB.

Daarmee zijn we op zoek naar enthousiast bestuurslid die de taken behorende bij deze functie op zich kan nemen. Heb je interesse om de leuke rol te vervullen binnen onze vereniging samen met een enthousiast en gezellig bestuur? Reageer dan voor 15 augustus aanstaande met een berichtje aan een van de bestuursleden. We lichten graag toe wat de functie precies inhoudt.

Opening nieuwe seizoen: After Corona Restart Play en Drankje
Op vrijdag 28 augustus aanstaande vanaf 19.00 verwelkomen we jullie allen graag voor onze jaarlijkse opening van het nieuwe seizoen. We beginnen om 19.00 uur in Quelderduijn met een aantal partijtjes onder elkaar om het balgevoel weer even te mogen ervaren.

Daarna nodigen we jullie uit voor een lekkere en gezellige nazit met drankje aan de bar van Quelderduijn bij Hans en Joyce.

Meld je hiervoor aan voor 15 augustus middels een reactie op deze mail zodat we kunnen inschatten op hoeveel leden we kunnen rekenen op 28 augustus. Wij hebben er zin in! Jullie ook?

Tot slot
Inmiddels is voor velen van jullie de welverdiende zomervakantie aangebroken. Wij wensen jullie dan ook een heerlijke periode toe en kijken ernaar uit jullie op 28 augustus om 19.00 uur weer te mogen ontmoeten in Sporthal Quelderduijn!

Met sportieve groet,

Peter de Boer
Voorzitter WHVB

© WHVB - 2023 | Webdesign: WNH