Contributie

Contributie

De contributie voor spelende leden bedraagt € 100,- per seizoen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie kan op 2 manieren worden overgemaakt:
– halfjaarlijks (€ 50,00) of
– ineens.

Betalingen gaarne onder vermelding van ’contributie en naam’.
Het rekeningnummer van de WHVB is: Postbank IBAN nr: NL93INGB0004262369.
Heb je vragen over de contributiebetalingen? Neem dan contact op met de penningmeester.

Lid worden

Indien je lid wil worden vul dan het inschrijfformulier tesamen met de toestemmingsverklaring in en mail het naar onze ledenadministratie whvb.leden@gmail.com.

Het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring kunt u hier downloaden:

Inschrijfformulier .

© WHVB - 2023 | Webdesign: WNH